Welkom bij IMPAKT,

IMPAKT is een onderzoek over de sociale en culturele impact van participatieve kunstpraktijken. In de lente van 2021 vond een hybride programma plaats met fysieke sporen in de Krook in Gent.

Om processen van impact in en vanuit participatieve kunstpraktijken te kunnen interpreteren, maar ze ook verder laten resoneren, voortleven en doorontwikkelen, werkten we in dit onderzoek een grammatica van impact uit. Deze grammatica is generatief van aard en werd doorheen de diverse activiteiten in het programma verder ontwikkeld.

        Documentatie programma met video-opnames, een audioverslag, beelden en reflecties
        Beelden artistieke praktijken
        Publicaties en verdiepend materiaal onderzoek    
        Notitiepad en instagrampagina                                                                                                                        


IMPAKT is een onderzoeksproject van HOGENT (eCO-CITY, Sociaal Werk), in samenwerking met partners (UGent, Demos, de Koer, TAAT en De Krook) en in dialoog met diverse artistieke praktijken.


 
Contact: Siebren.Nachtergaele@hogent.be ; Tine.Vanthuyne@hogent.be & Griet.Verschelden@hogent.be