terug

Online op 1 juni 2021
16:00 - 18:00
Online vanuit de Krook
€ vrije bijdrage – tickets via inschrijvingslink


SLOT: Impact revisited

Wat?

Impactstudies zijn alomtegenwoordig in het culturele veld, maar ook in vele andere werkvelden (zoals sociaal werk, jeugdwerk etc.). Doorgaans wordt impact rationeel-utilitaristisch opgevat, waarbij de effecten van de activiteit of praktijk cijfermatig worden gemeten in termen van effectiviteit en efficiëntie. In dit onderzoek zien we impact als een open notie die zich uitkristalliseert doorheen de praktijk. Processen van impact vertrekken vanuit de praktijk en krijgen in en vanuit deze praktijk betekenis. IMPAKT is daarom ook IMPAKT doorstreept, namelijk het reclaimen van het concept, en het doorbreken van het dominant geworden evaluatieve discours.

In deze slotactiviteit houden we reflectieve gesprekken met onderzoekers (naar kunst- en cultuur), een theaterdramaturg en een directeur van een cultuurorganisatie. In het eerste deel gaan we in op hoe het concept ‘impact’ anders kan worden benaderd in de kunst- en cultuursector. In het tweede deel gaan we op zoek hoe dit zich vertaalt in de kunstpraktijk en het kunst- & cultuurbeleid en welke mogelijke exploratieroutes er bloot komen te liggen. 

Met wie?

Anneke Tonen (productieplatform SoAP Maastricht), Hanka Otte (Universiteit Antwerpen), Erwin Jans (AP Hogeschool), Kris Rutten (UGent) en Sven De Visscher (HOGENT)

Over de gespreksdeelnemers

Hanka Otte is postdoc onderzoeker op het gebied van cultuurbeleid aan de Universiteit Antwerpen, Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA), waar zij deel uitmaakt van de onderzoeksgroep Culture Commons Quest Office (CCQO).  Zij richt zich met haar onderzoek op de vraag welke voorwaarden nodig zijn om de civiele waarde van kunst naar voren te brengen, en hoe beleid kan helpen om creatieve commons te genereren.
Sven De Visscher is doctor in de Pedagogische Wetenschappen en lector binnen de opleiding Sociaal Werk van de Hogeschool Gent. Hij ondersteunt en promoot verschillende onderzoeks- en dienstverleningsprojecten rond het thema stedelijkheid, die gebruik maken van kwalitatieve onderzoekstechnieken. Hij is coördinator van het onderzoekscentrum en interdisciplinair co-laboratorium eCO-CITY binnen Hogeschool Gent.
Erwin Jans studeerde Germaanse Filologie en Theaterwetenschappen aan de KULeuven. Hij was als dramaturg verbonden aan verschillende theaterhuizen, onder andere aan de KVS in Brussel en het Ro-theater in Rotterdam. Sinds 2006 werkt hij bij Toneelhuis te Antwerpen. Hij doceert over drama en theater aan de AP Hogeschool Antwerpen. Hij publiceert uitgebreid over theater, literatuur en cultuur. 
Kris Rutten studeerde Kunstwetenschappen en Vergelijkende Cultuurwetenschappen en promoveerde in de Pedagogische Wetenschappen. Momenteel werkt hij als professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, binnen de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn (nieuwe) retoriek, culturele studies, pedagogische theorie en de etnografische wending in de hedendaagse kunst.
Anneke Tonen studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en deed een master in Comparative Cultural Analysis. Haar rol - in en voor de sector - is een beweeglijke. In de veelheid van werkzaamheden, partners en ideeën richt zij zich voortdurend op veranderende werkpraktijken. Op dit moment is zij organiserend producent bij theatercollectief Schwalbe en algemeen directeur bij productieplatform SoAP Maastricht.

Partners IMPAKT: HOGENT, Demos, UGent, TAAT, de Koer, bibliotheek De Krook