terug

Programma IMPAKT


Opening:
In de openingsactiviteit (4 mei 2021) van het maandprogramma ging An Van den Bergh (Demos) in gesprek met Breg Horemans (TAAT), Leontien Allemeersch (de Koer) en onderzoeker Siebren Nachtergaele (HOGENT). Hoe zien zij impact en participatie in hun praktijken en in het onderzoek. TAAT en de Koer zijn twee onderzoekscases in het onderzoek IMPAKT. De grammatica van elementen om sociale en culturele impact te genereren en te interpreteren werd voorgesteld en het coöperatief onderzoek toegelicht.

Meer info en geluidsopname


Performance Building Conversation: Onmogelijk gesprek over impact van kunst Op 6 mei 2021 gingen deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van een persoonlijke kunstervaring met impact, positief of negatief, groot of klein.  Building Converstation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving.  Meer info en reflecties

Sociaal-culturele contexten lezen en verbeelden (studentenpresentatie HOGENT)Op 7 mei 2021 gaven Cultuurwerkers in spe (opleiding Sociaal Werk HOGENT) een Offline presentatie op het Miriam Makebaplein (voor De Krook). Hierbij brachten ze observaties en interpretaties ter sprake om samen met betrokkenen een gewenste situatie of toekomstbeeld en mogelijke wegen daar naartoe creatief te verbeelden in publieke ruimtes. Onder begeleiding van Ann De Wilde en Siebren Nachtergaele (beiden HOGENT).
 Meer info en impressies in beeldopname

Performing the archive: Live Archive TAAT (video-opname) In een performatieve oefening (opgenomen op 12 mei 2021) gaan Breg Horemans (TAAT) en Siebren Nachtergaele (HOGENT) met materialen uit het live archive van TAAT aan de slag rond het element geheugen van het tijdelijke en beweeglijke.  Centraal staan de vragen: ‘Wat kenmerkt het live archive?’, ‘Hoe werkt het?’ en ‘Wat doet het?’.

Meer info en video-opname


Stevig gesprek met de Koer over gesitueerdheid van het werk (video-opname) Hoe krijgt het element gesitueerdheid uit de generatieve grammatica ‘vorm’ in de respectievelijke artistieke praktijken de Koer en Lucinda Ra. Tim Bruggeman en Simon Allemeersch gingen hierover op 12 mei 2021 met elkaar in gesprek.

Meer info en video-opname


Werkplaats werk-wandeling
Op 27 mei 2021 gingen we al wandelend en bewegend aan de slag met het element bouwen aan een culturele en artistieke werkplaats. En creëerden samen een tijdelijke ‘werkplaats’. Samen met de Koer, Manoeuvre en Campus Atelier. Kunstenaars, cultuurwerkers en deelnemers denken in het doen en doen in het denken.

Meer info en beeldverslag


Slot: Impact revisited In deze slotactiviteit op 1 juni 2021,  voerden we reflectieve dieptegesprekken met cultuuronderzoekers Kris Rutten (UGent) en Hanka Otte (UA), theaterdramaturg Erwin Jans (Toneelhuis) en Anneke Tonen, directeur van productiehuis SoAP Maastricht. In het eerste deel gaan we in op hoe we de notie impact anders kunnen benaderen in de kunst- en cultuursector. In het tweede deel gaan we op zoek hoe dit zich vertaalt in de kunstpraktijk en het kunst- & cultuurbeleid en welke mogelijke exploratieroutes er bloot komen te liggen.

Meer info en opname


Lerend netwerk TAAT rond deelbaarheid (op uitnodiging)
Meer info

Gesprek met cultuurwerkers over rolfluïditeit
Meer info

Doorlopend: installatie in De Krook
Meer info en impressie