terug


Opnames activiteiten


4 mei 2021  

Opening (audio-opname)

In de openingsactiviteit van het maandprogramma gaat An Van den Bergh (Demos) in gesprek met Breg Horemans (TAAT), Leontien Allemeersch (de Koer) en onderzoeker Siebren Nachtergaele (HOGENT, IMPAKT). TAAT en de Koer zijn twee onderzoekscases in het onderzoek IMPAKT. 


7 mei 2021

Sociaal-culturele contexten lezen en verbeelden (video-opname)

Cultuurwerkers in spe (opleiding Sociaal Werk HOGENT) observeren, detecteren en interpreteren kenmerken, behoeften, wensen en dynamieken in een concrete sociaal-culturele context. De studenten situeren die behoeften en wensen in een bredere maatschappelijke en culturele context. Ze brengen observaties en interpretaties ter sprake om samen met betrokkenen een gewenste situatie of toekomstbeeld en mogelijke wegen daar naartoe creatief te verbeelden in publieke ruimtes.


12 mei 2021

Performing the archive: Live Archive TAAT (video-opname)

Steeds meer artistieke praktijken ontwikkelen een archief om hun praktijk deelbaar te maken. Artistieke archieven bewegen vaak tussen een invulling van het archief als materiaal(-bewaarplaats) en als proces (werk- & onderzoekstool). Kunstencollectief TAAT (Theater als Architectuur, Architectuur als Theater) ontwikkelt een ‘live archive’. Met het live archive exploreert TAAT wat een artistiek archief vermag. 
In een performatieve oefening gaan Breg Horemans (TAAT) en Siebren Nachtergaele (IMPAKT) met materialen uit het archief van TAAT aan de slag om hierrond een reflexief gesprek te voeren. Centraal staan de volgende vragen: ‘Wat kenmerkt het live archive?’, ‘Hoe werkt het?’ en ‘Wat doet het?’. 


12 mei 2021

Stevig gesprek met de Koer over gesitueerdheid van het werk (video-opname)

Hoe krijgt dit element ‘vorm’ in de respectievelijke artistieke praktijken de Koer en Lucinda Ra. Doel van het gesprek was een uitwisseling van praktijken, inzichten en zo verdieping op het element Wat is het? Hoe werkt het? Wat doet het?


1 juni 2021 

Slot: Impact revisited (video-opname)

In deze slotactiviteit houden we reflectieve dieptegesprekken met cultuuronderzoekers Kris Rutten (UGent) en Hanka Otte (UA), theaterdramaturg Erwin Jans (Toneelhuis) en Anneke Tonen, directeur van productiehuis SoAP Maastricht. In het eerste deel gaan we in op hoe we de notie impact anders kunnen benaderen in de kunst- en cultuursector. In het tweede deel gaan we op zoek hoe dit zich vertaalt in de kunstpraktijk en het kunst- & cultuurbeleid en welke mogelijke exploratieroutes er bloot komen te liggen.